Kullanıcı Sözleşmesi

1. Sözleşmenin Onaylanması

Kullanıcı kayıt formu doldurularak veya sosyal medya ağları üyeliği (Facebook, Twitter, Pinterest ve benzerleri) aracılığıyla www.wordtaboo.com adresinden WordTaboo.com sistemine üye olunabilir.

2. Hizmetlerin Tanımı

WordTaboo.com kullanıcılarına internet ortamında veya mobil telefonlar ile benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalar aracılığıyla İngilizce kelime öğrenmelerine katkıda bulunur.

3. WordTaboo.com Üyelik Sistemi

Her WordTaboo.com kullanıcısı, e-posta adresi ile “şifre”ye sahip olur. Her kullanıcının WordTaboo.com üyeliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kayıtlı e-posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem WordTaboo.com sistemine giriş yapmak şeklinde tanımlanmıştır. “Şifre” sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde WordTaboo.com, talep üzerine kullanıcının WordTaboo.com sisteminde kayıtlı e-posta adresine yeni şifresini gönderecektir. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve WordTaboo.com şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir. WordTaboo.com, kullanıcılarını yararlanabilecekleri promosyonlar ile WordTaboo.com sistemi dâhilindeki yeni hizmet veya projelerden e-posta yolu ile haberdar edebilecektir. Ayrıca WordTaboo.com kullanıcılarına sosyal medya kanalları dahil olmak üzere kullanıcıların WordTaboo.com sistemi ile paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilecektir. Kullanıcılar bilgilendirilmek istedikleri kanalları kendileri belirleyebilecektir ve dilediklerinde bilgilendirme e-posta listesinden çıkma veya sair kanallar aracılığıyla bilgilerin kendilerine iletilmemesi yönündeki taleplerini WordTaboo.com’a iletebilirler. WordTaboo.com kullanıcıların bu yöndeki taleplerini aynı gün içinde işleme koyacaktır. WordTaboo.com, sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. Kullanıcı, WordTaboo.com’a bıraktığı yorumlarda adının tam ve soyadının ilk harfinin paylaşılacağını kabul eder. WordTaboo.com, söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan rapor düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler WordTaboo.com Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

4. Kullanıcının Yükümlülükleri

Kullanıcı, WordTaboo.com hizmetlerinden yararlandığı sırada, Kullanıcı kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarından dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde WordTaboo.com üyeliğinin sona erebileceğini; “Kullanıcı adı” veya kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu; WordTaboo.com tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının WordTaboo.com’a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını; İleri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, WordTaboo.com ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve üye dershaneler ile kullanıcı arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere WordTaboo.com'un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, WordTaboo.com’un bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu; Üçüncü kişilere ait görsellerin, düşüncelerin, telif hakkını haiz içeriklerin ve benzerlerinin WordTaboo.com sisteminde izinsiz olarak kullanılmasından ilgili kullanıcının mesul olacağını ve kati suretle WordTaboo.com’un sorumluluğunda olmadığını ve gerekli tedbirlere başvurup, yasal süreç başlatabileceğini; WordTaboo.com tarafından sağlanan hizmetlerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait içeriğin yer alabileceğini, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle WordTaboo.com'un sorumlu olmayacağını; WordTaboo.com dışında sair bir hizmet sağlayıcı üzerinden alınmış fırsat veya kampanyanın, kampanya dahilinde belirtilen süre içerisinde kullanılamamasından WordTaboo.com’un sorumlu olmadığını; WordTaboo.com' da sunulan hizmetlere WordTaboo.com tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve anılan kurallara uymadığı durumlarda WordTaboo.com'un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı; Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından veya kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü WordTaboo.com'un sorumlu tutulamayacağını; Kullanıcı paylaşımlarının üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan WordTaboo.com’un sorumlu olmayacağını; Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı içeriğe sahip mesaj veya yorum göndermemeyi; Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları ile rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını ve söz konusu yazışmalar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların WordTaboo.com’a devredildiğini; Diğer kullanıcıların WordTaboo.com sistemini kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı; Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı; Reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı; Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi; WordTaboo.com hizmetleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamen kullanıcının rızası dâhilinde olduğunu, kendi bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu, WordTaboo.com sisteminin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı WordTaboo.com'dan tazminat talep etmemeyi; WordTaboo.com’un izni olmaksızın WordTaboo.com servislerini ticari veya reklam amacıyla kullanmamayı; WordTaboo.com'un, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini; Kurallara aykırı davrandığı takdirde WordTaboo.com'un gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu, WordTaboo.com'un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini; Kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı; Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı; WordTaboo.com sisteminde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların WordTaboo.com’da gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu beyan, taahhüt ve kabul eder.

5. WordTaboo.com'a Tanınan Yetkiler

WordTaboo.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. WordTaboo.com güvenlik şüphesi doğuran kullanıcı işlemlerinden dolayı ilgili kullanıcıların üyeliklerini geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin veya kullanıcı üyeliğinin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı WordTaboo.com’un kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Kullanıcı adı veya e-posta ile şifre WordTaboo.com tarafından sunulan başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. WordTaboo.com kullanıcı kayıt formunu eksiksiz doldurmuş üyelerin veya WordTaboo.com sistemine giriş yapan kullanıcıların yeni bir şifreye sahip olmalarını veya şifrelerini kullanmalarını münhasıran süresiz olarak engelleyebilecektir. WordTaboo.com, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir. WordTaboo.com kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı WordTaboo.com sorumlu tutulmayacaktır. WordTaboo.com kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. WordTaboo.com kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya WordTaboo.com sistemi içinde WordTaboo.com tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde kullanıcı, WordTaboo.com'dan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir. WordTaboo.com, kullanıcının WordTaboo.com sistemi dışındaki web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden WordTaboo.com'un sorumlu olmadığını peşinen kabul eder. WordTaboo.com, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

6. Kanuni Zorunluluklar

İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler WordTaboo.com sorumluluğu dışındadır ve aynen Sözleşme’ye yansıtılır.

7. Bilgilerin Sağlanması ve İspat Yükümlülüğü

WordTaboo.com sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, yorum/değerlendirmeleri vb. WordTaboo.com Gizlilik Politikası’na tabi olacak şekilde en az üç (3) yıl boyunca saklanır. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta WordTaboo.com sisteminde saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

8. Uygulanacak ve Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

9. Yürürlük

İşbu Sözleşme taraflar arasında kullanıcının, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

10. Fesih

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.